<div align="center"> <h1>Pracownia Leksykografii i Metaleksykografii UŚ</h1> <h3></h3> <p>leksykografia, metaleksykograia, slownik, język polski</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://republika.pl/pzmigr/plim/plim1.htm" rel="nofollow">http://republika.pl/pzmigr/plim/plim1.htm</a></p> </div>